WAAROM

Bij het maken van hun werk zijn ambachtelijkheid en creativiteit voor Echte Mensen belangrijk. Net als vakkundigheid bij het live uitvoeren. Daarnaast koesteren zij inhoudelijke diepgang, verrassing, humor en engagement. Ze zijn wars van oppervlak formulewerk.

De teksten en muziek zijn intelligent, en maatschappelijke betrokken.

Echte Mensen tonen dat zonder elitair te zijn, onnodig artistiek te doen of zich verheven te voelen.

Dat doen zij met emotie zonder te smartlappen, rebels zonder te vervallen in geschreeuw en geraas, humoristisch zonder te vervallen in platheid. Ze vervormen de werkelijkheid en maken die op die manier juist herkenbaarder. De poëtische teksten en muziek versterken elkaar wederzijds daarbij.